Maandag, 17 Juni 2024

Systemen voor medische behandeling en diagnostiek

Nieuws Nieuwe maatstaf in flowmetrie (urinestraal-meting)

  • 26-05-2014 Nieuwe maatstaf in flowmetrie (urinestraal-meting)

    Afhankelijk van het toegepaste meetsysteem blijkt een urinestraal-meting meer of minder arbeidsintensief. Een instabiele opstelling en handmatige gegevensverwerking vormen daarbij aanleiding tot een foutieve diagnose. 

    Het nieuwe Multi Urodynamisch Instrument (M.U.I.) kent deze problemen niet. De meting en gegevensverwerking vinden geheel automatisch plaats en het apparaat is uiterst stabiel door haar solide bouw. Inmiddels is dit systeem bij diverse ziekenhuizen in gebruik. Wat opvalt zijn de meetnauwkeurigheid, de betrouwbare gegevensverwerking en de behaalde tijdwinst.  

    Onder het hoofdstuk Urologie op deze site treft u uitgebreide informatie aan over de M.U.I. en andere efficiency-verhogende medische systemen van Van Dijnen Medical.

    ← Terug