Dinsdag, 27 Februari 2024

Systemen voor medische behandeling en diagnostiek

VDM | Flowmetrie | Multi Urodynamic Instrument

  • Multi Urodynamic Instrument met spinning disc uroflow
   • Ook voor staand plassen
   • Volledig automatische activering door barcode
   • Juiste plashouding door elektrische hoogteverstelling
   • Rapportage volgens ICS

  Algemeen

  • Het (MUI) Multi Urodynamic Instrument vormt in combinatie met de geïntegreerde UroDisc de 2e generatie Uroflow opstelling met een volautomatische werking met EPD koppeling
  • Het optimale meetresultaat wordt verkregen door de UroDisc op basis van het bekende spinning disc principe dat realtime uitleesbaar is
  • Door de koppeling patiënt-ID-barcode start het systeem volledig automatisch op en koppelt de diagnostische data direct aan het EPD in meerdere bestandsvormen
  • De complete configuratie is netwerk (TCP/IP) gestuurd en kan in het ziekenhuis in het netwerk geïnstalleerd worden
  • De data wordt in meerdere bestandsvormen weggeschreven en men kan kiezen voor een print-out middels een netwerkprinter. De bestandsvorm kan gekozen worden in een PDF of een ICS file. Alle data welke gegenereerd wordt blijft tevens ook in de logging van de CPU beschikbaar en zorgt er voor dat deze te allen tijde uitleesbaar blijft in beide bestandsvormen

  Procesgang

  • Patënt meldt zich aan bij de balie/secretariaat van de poli
  • Deze krijgt haar/zijn barcode mee of maakt gebruik van de eigen barcode op de patiënt-ID kaart
  • Zodra de patiënt voldoende aandrang heeft, kiest deze een MUI-ruimte welke beschikbaar is
  • Indien wenselijk stelt de gebruiker de MUI-unit op de gewenste hoogte in om een ideale zit- of sta-houding te verkrijgen
  • De barcode wordt aangeboden en het systeem is binnen enkele seconden operationeel
  • De mictie kan nu gemaakt worden
  • Zodra de patiënt gereed is kan deze de ruimte verlaten en kan deze weer plaatsnemen in de wachtruimte of bij de uroloog. Die beschikt dan al over de meetresultaten
  • Als de patiënt de ruimte heeft verlaten wordt het spoelprogramma automatisch geactiveerd om het systeem te reinigen
  • De ruimte wordt dan weer vrijgegeven voor de volgende patient 

  Kenmerken en voordelen

  • Ergonomisch voor elke gebruiker door elektrische hoog/laag verstelling
  • Optimale hygiëne voor patiënt en verpleegkundige door volautomatische spoelinrichting
  • Geen artefacten door uiterst stabiele opstelling
  • De MUI heeft een hoge output waardoor het een economische bijdrage heeft voor het ziekenhuis
  • De MUI-UroDisc heeft een hoge nauwkerigheid (binnen de ICS norm)
  • Realtime uitleesbaar (indien wenselijk)
  • Netwerk (TCP/IP) compatible met koppeling EPD (Electronisch Patienten Dossier)
  • Geen patiënt/data verwisseling door sluitend ID barcode systeem of SIS-cardreader (voor België)
  • Systeem werkt volledig automatisch
  • Bestandsoutput zelf te configureren (PDF - ICS - Print output - DICOM)
  • Intern logging systeem waardoor alles beschikbaar blijft
  • Zowel flow- als volumediagram beschikbaar
  • Printout op A4 middels netwerkprinter

  Contact

  Voor meer en uitgebreidere informatie kunt u het beste contact opnemen met onze product-specialist op telefoonnummer 0493-317210 of per mail op info@vandijnen.com